ဗီဇာ​၀​န​္ေ​ဆာင္မွဳမ်ား

မှနမွာနိုငငွံကူး​လ​ကျ​မှ​တျ​ကျို​ငျေ​ဆာ​ငျ​ထား​သူ​အားလုံး​နဲ​႔ အိ​န​ၵိ​ယ​နို​္​ငျ​ငံ​သို​႔​သှား​လို​သ​ည​့္ နို​ငျ​ငံ​ျ​ခား​သား​များ​အတှ​က​္ ဗီဇာ​ထု​တ​္ေ​ပး​ပါ​သ​ည​္။

မှတခွ​ကျြ-ဗီဇာ​ေ​ၾ​ကး​များ​သ​ည​္  နိုင်ငံသား​အေ​ပ​ၚ​မူ​တည်​သျ​ဖ​င့္ နိုင်ငံသားအလိုက္ အထ​က​္ေ​ဖာ​္ျ​ပ​ပါ​ဗီဇာ​ေ​ၾ​ကး​နှ​င​့္ ကွာ​ျ​ခား​နိုင်​သ​ည​္။

ေဒါင္လို(ဒ္)-ဗီဇာေက်းေကာက္ခံမွု ဇယား

ဗီဇာလျှောက်ထားရန်အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ

 

၁၊  https://indianvisaonline.gov.in/visa မှ online ဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်ပြီးနောက် print ထုတ်ပြီး သံရုံးတွင်ပုံစံနှင့် အတူ ဗီဇာတင်ရန်

 

Online လျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်ရာတွင်မှတ်သားရမည့် အချက်များ

 

၁၊ လျှောက်ထားသူ၏ ဓာတ်ပုံကို upload လုပ်ရမည်

 

၂၊ မှနမြာနိုငငြံသားများ   SURNAME ဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ

 

Submit မလုပ်မှီ နိုင်ငံကူးလက်မုတ်နံပါတ်၊ ဗီဇာအမျိုးအစား၊ ဗီဇာလိုအပ်သည့်ကာလသက်တန်းနှင့် ပြည်ဝင်ခွင့်အကြိမ်အရေအတွက် တို့ကို မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ရမည်

 

ဘုရားဖူးအဖှဲ့များသည့်ဒသခေံကိုယစြားလှယတြဈဦးနှင့်အတူ Biometric ID ပြုလုပ်ရန်သံရုံးသို့ကိုယ်တိုင်လာရောက်ရမည်

 

၃၊ နိုင်ငံကူးဓါတ်ပုံအရွယ်အား(၂)ပုံ(မကြာခင်ကရိုက်ထားသော) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မိတၱဴ တစ္စံု

 

၄၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းအနည်းဆုံး(၆)လကျန်ရှိရမည်

 

၅၊ နိုငငြံကူးလကမြှတတြှငျ ဗီဇာ sticker ကပ်ရန်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာအလွက်ရှိရမည်

 

၆၊ ဗီဇာဝန်ဆောင်ခများကို အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်သာပေးဆောင်ရမည်


 

 

၇၊ အခြားနိုင်ငံသားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည် ဗီဇာလျှောက်ရန်သံရုံးသို့မလာမီ ဗီဇာဝန်ဆောင်ခနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကို သံရုံးတွင်စုံစမ်းမေးမြန်ရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ (အထူးသဖြင့်အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသားများ)

 

၈၊ ဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းသည် အရှိန်မြန်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မူပေါ်မူတီသဖြင့် မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ ဗီဇာအမြန်ထုတ်မပေးနိုင်ပါ- အထူးသဖြင့် ဗီဇာလျှောက်ထားသူ၏ထွက်ခွာလေယာဉ်လက်မှတ်

  

၉ ၊ မွတ္ခ်က္-Online ေပၚဗာေလ်ွာက္သည့္ အခါတြင္ အမည္ ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္ကို အမွားျဖည့္စြတ္ပါက သံရံုး ဗီဇာဌာနစိတ္မွ ျပင္ဆင္မေပးႏွိင္ျခင္းေၾကာင့္ အကယ္၍ ေလ်ွာက္ထားသူမု အမွားျဖည္႔စႊက္ပါက  ထပ္မံ၍ ဗီဇာေလ်ွာက္လႊာပံုစံအသစ္ကို Online ေပၚတြင္ျဖည့္၍ ဗီဇာဌာနစိတ္သို႔လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည္။

အကယ္ဗီဇာေလ်ွာက္လႊာပံုစံတြင္ ျဖည့္စႊတ္ထားသည့္ အမည္ႏွင့္ ပတ္စပို႔နံပါတ္ အမွားျဖင့္ ဗီာေၾကးကို ဗီဇာေကာင္တာမွလက္ခံလိုက္စစ္သည့္အခါ အမွားျဖစ္ေနပါက   ျပန္အမ္းျခင္း သို႔မုတ္ ဗီဇာေလ်ွာက္လႊာပံုစံအသစ္အတြက္ လဲြေပးျခင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ စက္ပိုင္ဆိုင္ရာအားနည္ခ်က္ေၾကာင္႔ ျပဳလုပ္မေပးႏိုင္ေၾကာင္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

 

 

အချု​ိ​႕​သော​ဗီဇာ​အမျု​ိး​အစား​အတှ​ကျ​ထ​ပျ​တိုး​လို​အပျ​ခ​ကျြ​များ

အလ​ည​အှ​ပ​တ​ဗှီ​ဇာ

-အသှား/အျ​ပ​န​္ ေ​လ​ယာ​ဉျ​လ​ကျ​မှ​တျ​များ

စီးပွား​ေ​ရး​ဗီဇာ

-အိန္ဒိယ​နို​္င်​ငံ​တွ​င​္း​ရိ​ွ အိ​နိ​ၵ​ယ​ကု​မ​ၺ​ဏီ​မှ​ဖိ​တ​္ေ​ခ​ၚ​စာ​နဲ​႔ လျှောက်ထား​သူ​ရဲ့​နိုင်ငံ​မှ​စီးပွား​ေရးလုပ်ငန္း
ဆို​င​ရှာ​သ​က​္ေ​သ​အေ​ထာ​က​အှ​ထား​စာ​ရှ​က​စှာ​တ​မ​္း​များ

သု​ေ​တသ​န​ဗီဇာ

-အိန္ဒိယ​နိုင်ငံ​သက်​ဆု​ိင်​ရာ​တက္ကသိုလ်​မှ သု​ေ​တသ​န​စီမံ​ကိ​န​္း​အတွက်​အေ​ထာက်​အထား​များ​ညွ​န​္ျ​ပ​စာ
-အိနျဒိယနိုငငွံတှ​ငျ​လို​အပျ​ပါ​က ကု​နျ​ကျ​မ​ည​့္ေ​ငှ​ကို ေ​ပး​ချေ​မ​ည​့္​သူ​၏ေ​ထာ​ကျ​ခံ​စာ​နှ​င​့္ ကု​နျ​ကျ​စာ​ရိ​တျ​ခံ​နို​ငျ​မ​ည​့္​ပမာဏ​ကို​ေ​ဖာ​္ျ​ပေ​သာ​ဘ​ဏျ​စာ​ရ​င​္း

ကျော​င​္း​သား​ဗီဇာ

-အိန္ဒိယ​နိုင်ငံ ပညာ​ေ​ရး​အင်န်​စ​တီ​ကျူတ်​သို​႔​ဝင်​ခွ​င​့္ျ​ပု​ထား​ေ​သာ​အေ​ထာက်​အထား​စာ
-အိနၵိယနိုင်ငံတွင်​လို​အပ်​ပါ​က ကုန်ကျ​မ​ည​့္ေ​ငွ​ကို ေ​ပး​ချေ​မ​ည​့္​သူ​၏ေ​ထာက်​ခံ​စာ​နွ​င့္ ကုန်ကျစာရိတ္
ခံ​နို​ငျ​မ​ည​့္​ပမာဏ​ကို​ေ​ဖာ​္ျ​ပေ​သာ​ဘ​ဏျ​စာ​ရ​င​္း

ေ​ဆး​ကု​သ​ခွ​င​့္​ဗီဇာ

-အိန္ဒိယ​နိုင်ငံ​တွ​င​္ ေ​ဆး​ကု​သ​ခံ​ရန်လို​အပ်​သည်​ဟု​ေ​ထာက်​ခံ​ေ​သာ​မိမိ​နိုင်ငံ​ဆရာ​၀​န​္​၏ေ​ဆး​စာ သို​႔​မ​ဟု​တ​္ အိ​နိ​ၵ​ယ​တွ​င​္ အိ​န​ၵိ​ယ​နိုင်ငံ​ေ​ဆး​ဘက်​ဆုင်​ရာ​အဖဲ​ြ​႔​အစ​ည​္း​၏ အိ​န​ၵိ​ယ​နိုင်ငံ​တွ​င​္းေ​ဆး​ကု​သ​မှု
ခံယူနသညေဟွုဆု​ိ​သ​ည​့္​စာ

အလု​ပျ​အကို​ငျ​ဗီဇာ

-အိန​ဒှိ​ယ​နို​င​ငှံ​အလု​ပ​ရှှ​င​ထှံ​မှ​အလု​ပ​ခှ​န​္​႔​စာ​နှ​င​့္ လျှော​က​ထှား​သူ​တှ​င​္ အိ​န​ၵိ​ယ​နို​င​ငှံ​တှ​င​မှ​ရ​ရိ​ွ​နျို​င​္ေ​သာ အရ​ည​အှ​ချ​င​္း​များ​ရိ​ွ​၍ ၎င်းငျး​ငျး⁠ငျး​ငျး⁠ငျး​ငျး⁠ငျး​ငျး​အား​အသုံး​ခ​နှို​င​ရှန​အှ​လု​ပ​ခှ​န​္​႔​တဲ့ လျှော​က​ထှား​သူ​ကို က​မ​္း​လှ​မ​္းျ​ခ​င​္း​စာ

ညီလာခံ​ဗီဇာ

-အိ​န​ၵိ​ယ​အစိုးရ၊ ၀​န​္​ၾ​ကီး​ဌာန​များ​မှ ကျ​င​္း​ပေ​သာ​ညီလာခံ​ျ​ဖ​ဈ​ရ​နျ​လို၊ ထို​႔​အျ​ပ​င​္ အိ​န​ၵိ​ယ​နို​ငျ​ငံ​ျ​ခား​ေ​ရး​၀​န​္​ၾ​ကီး​ဌာန၊ ျ​ပ​ညျ​ထဲ​ေ​ရး​၀​န​္း​ၾ​ကီ​ဌာန​နှ​င​့္ သကျ​ဆို​ငျ​ရာ ျ​ပ​ညျ​န​ယျ​အစိုးရ ခှ​င​့္ျ​ပု​ခ​ကျြ​ရ​ရိ​ွ​ထား​ရ​နျ​လို​အပျ​သ​ည​္

၁​၀.၁​၀.၂​၀​၁​၁ မှ စ​တ​င​္​၍ ေ​ကာ​ငျ​စ​ဈ​ဆို​ငျ​ရာ ၀​န​္ေ​ဆာ​ငျ​မှု​များ​ျ​ဖ​ဈ​သ​ည​့္ ဗီဇာ၊ နို​ငျ​ငံ​ကူး​လ​ကျ​မှ​တျ​နှ​င​့္ အေ​ျ​ခား​၀​န​္ေ​ဆာ​ငျ​မှု​များ အတှ​က​္  ေ​လှာ​ကျ​လှှ​ာ​ပုံစံ​တ​စ​္ေ​ဆာ​ငျ​လျှ​င​္ ၀​န​္ေ​ဆာ​ငျ​ခ အေ​မ​ရိ​က​န​္ေ​ဒ​ၚ​လာ ၂ ေ​ဒ​ၚ​လာ​ေ​ကာ​ကျ​ခံ​မ​ည​္ျ​ဖ​ဈ​ပါ​သ​ည​္။


 

ါတ္္္္္ပံု (၁)၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မိတၱဴ တစ္စံု

brics-logo
 
logo1